Tjänster

Högbloms utför kontraktstillverkning av produkter inom utvalda affärssegment. Vi åtar oss att handha logistik, produktion, verifiering, paketering och distribution. Helhetsansvar i enlighet med kontrakt som omfattar kundens krav och önskemål.

Vi skall stärka våra kunders lönsamhet och konkurrenskraft genom att leverera i hela värdekedjan, avseende såväl tjänster, komponenter som modul och kompletta produkter.

Högbloms produktion med tillhörande funktioner såsom produktionsteknik har en unik, ensam bredd i kompetens från tung Industri med slutprodukter på vikter över 10ton till framkanten av elektroniska IT-lösningar med högt ställda krav på verksamhetsmiljön de skall produceras i.

Verksamheten är indelad i tre affärsområden Industri, Mekanik, Elektronik. Produktionen är placerad i tre olika fastigheter för att hålla rätt verksamhetsmiljö för respektive område.

Industri

I denna lokal finner man tyngre produktion som ofta kräver traversmontering, hydraulik, elkompetens samt en monteringserfarenhet för industrimaskiner, där är produktionslogistik en del av arbetsdagen.

Mekanik

Här arbetar man med mekanisk montering samt förberedande moment och moduler. Här monteras också produkter där verksamhetsmiljön inte kräver ESD-säkring.

Elektronik

Denna produktion är ESD-säkrad med områden som uppfyller EPA. Här monteras datorer, medicinsk utrustning, telekomutrustning, avancerade mätinstrument, reparation/modifiering av kretskort, mindre serier samt prototyper.

Högbloms möter framtiden med tre affärsområden – industri, mekanik och elektronik