Välkommen till Högbloms

Innovativ kontraktstillverkning sedan 1993

Om oss

Systematisk arbetsätt för att definiera aspekter och mål för arbetsmiljö, miljö och kvalitet

Högbloms Legomontage AB grundades i Vallentuna 1993 av Sune Högblom med affärsidén att tillverka produkter på kontrakt för kunder inom olika affärsområden. Starten blev mot affärsområdet Elektronik. Ändamålsenliga lokaler byggdes 1998 i Okvista industriområde i Vallentuna. Idag är verksamheten i drift i fem fastigheter i Okvista. Lager och kontor i två fastigheter, de andra tre fastigheterna för affärsområdena Industri, Mekanik och Elektronik.
Högbloms använder ett systematiskt arbetssätt för att definiera aspekter och mål för arbetsmiljö, miljö och kvalitet. Veksamheten är sedan 2001 certifierad enligt standard ISO9001 kvalite och ISO14001 miljö.
Vi erbjuder en logistik och inköpsorganisation som skapar ett betydande värde för våra kunder, detta tillsammans med en produktionsorganisation som har en branschbredd som är unik i sitt slag står vi redo att bygga nya affärsrelationer.

Vision

Att vara den kontraktstillverkare i norden som har högst varumärkesrenommé.

Mission

Att stärka kunders positioner genom vår kvalitet, kompetens och genom att vara en aktiv partner. Genom ett innovativt nära samarbete under lång tid skapa värden tillsammans.

Detaljbil på en maskin i en fabrik

Policy

  • Högbloms ska utföra kontraktstillverkning av produkter inom utvalda affärssegment. Vi skall stärka våra kunders lönsamhet och konkurrenskraft genom att leverera i hela värdekedjan, avseende tjänster, komponenter och kompletta produkter.
  • Högbloms varumärke skall representeras av kvalitet, kompetens och ett värdefullt samarbete.
  • Högbloms verksamhet skall vara stabil och vinstdrivande och skapa värden för våra kunder.
  • På Högbloms är varje medarbetare viktig. Vi jobbar med en god attityd till arbetsuppgifter, kollegor och kunder, vilket skapar trivsel och goda arbetsförhållanden.
  • Högbloms arbetar aktivt för att förebygga förorening och att begränsa vår miljöpåverkan.
  • Högbloms använder ett systematiskt arbetssätt för att definiera aspekter och mål för arbetsmiljö, miljö och kvalitet. Ständig förbättring ses som naturlig del i all verksamhet, liksom uppfyllandet av de lagar, föreskrifter och normer som samhället, våra kunder och anställda ställer på verksamheten.
Ring oss +46 (0)8-514 306 70 Hitta hit